woensdag 2 september 2009

on our way!

On our way!
De bedoeling?
Wij maken foto's van onze schoenen en bij deze schoenen hoort een reis,
en bij die reis hoort een verhaal,
dat kom dan hier te staan.
Want er gebeurt altijd wel wat als je onderweg bent van a tot b.